Neft məhsullarının ixracı (mart 2011-ci il) [04.04.2011]
ARDNŞ-nin Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 2011-ci ilin mart ayında 12 min 25 ton avtomobil benzini, 107 min 240 ton dizel yanacağı, 7 min 963 ton təyyarə yanacağı, 999 ton soba mazutu ixrac etmişdir. Ümumilikdə, 2011-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində 15 min 626 ton avtomobil benzini, 317 min 188 ton dizel yanacağı, 24 min 214 ton təyyarə yanacağı, 2 min 395 ton soba mazutu ixrac edilmişdir. 2011-ci ilin mart ayında dünya bazarında avtomobil benzininin qiyməti (1 ton üçün) - 988,92 dollar, təyyarə yanacağının – 1035,76 dollar, dizel yanacağının – 955,72 dollar, 1%-li kükürdlü mazutun qiyməti isə 660,13 dollar təşkil etmişdir.