REDAKSİYA HEYYƏTİ
İ.S.Quliyev (Baş redaktor)
R.İ.Abdullayev
F.H.Dadaşov
Q.M.Əfəndiyev
İ.M.Əli-zadə
M.M.Əsədov 
Ç.M.Xəlifəzadə
F.S.İsmayılov
S.M.Qasımov
R.Ə.Qurbanov
Ü.Ş.Mehdiyev
P.Z.Məmmədov
M.F.Mir-Babayev
M.M.Mövsümzadə
A.Ə.Nərimanov
G.M.Pənahov
E.M.Ramazanova
T.Ş.Salavatov
Q.Ə.Səfərov
F.İ.Səmədova
R.M.Səttarov
E.Q.Şahbazov
M.N.Şıxıyev
N.A.Vəliyev
X.B.Yusifzadə