REDAKSİYA HEYƏTİ
İ.S.Quliyev (Baş redaktor)
R.İ.Abdullayev
E.M.Abbasov
Q.M.Əfəndiyev
M.M.Əsədov
R.Ə.Həsənov
F.S.İsmayılov
Q.Q.İsmayılov
S.M.Qasımov
R.Ə.Qurbanov
P.Z.Məmmədov
M.F.Mir-Babayev
M.M.Mövsümzadə
A.Ə.Nərimanov
G.M.Pənahov
E.M.Ramazanova
T.Ş.Salavatov
Q.Ə.Səfərov
B.Ə.Süleymanov
E.Q.Şahbazov
M.N.Şixiyev
N.A.Vəliyev
X.B.Yusifzadə