Published May 2022, Pg. 26-30

Section: Technique and technology of oil-gas production

UOT: 622.323

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2022-05-26-30

The diagnostics of the effect of flooding of multi-phase oil-gas mixture on the blowout of wells

F.B. Ismayilova - Azerbaijan State University of Oil and Industry

Keywords:  
multi-phase technology
blowout
flow lift
productivity rate
flow regime
gas factor

The paper deals with the study of the degree of flooding effect of well product in the hydraulic characteristics of the multi-phase lift and the development of the diagnostics method of the impact of flooding increase on the well blowout. On the basis of the multi-phase technologies, the bottomhole pressure corresponding to the end of blowout period considering the flooding and flow regimes of well product has been specified. It was defined that the diagnostics of the blowout conditions becomes possible due to the change of pressure gradient by the section of multi-phase lift.

References:

1. Krylova A.P., Glogovskiy M.M., Mirchink M.F. i dr. Nauchnye osnovy razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy. – Moskva-Izhevsk: IKN, 2004, 416 s.

2. Mishchenko I.T. Skvazhinnaya dobycha nefti.  – M.: Izd-vo “Neft i qaz“, 2003, 816 s.

3. Grichenko A.I., Klapchuk O.V. Gidrodinamika gazozhidkostnykh smesey v skvazhinakh i truboprovodakh. – M.: Nedra, 1994, 238 s.

4. Nigmatulin R.I. Dinamika mnogofaznykh sred. t.1. – M.: Nauka, 1987, 464 s.

5. Shlikhting G. Teoriya pogranichnogo sloya. – M.: Nauka, 1974, 711 s.

6. Ismayılov G.G., Ismayılova F.B., Iskenderov E.Kh. Neftgazchikharmada multifazali tekhnologiyalar. – Baki: Elm, 2018, 248 s.

7. Sitenkov V.T. Teoriya gradientno-skorostnogo polya. – M.: OAO VNIIOENG, 2004, 308 s.

Links