Published May 2022, Pg. 42-46

Section: Oil refining and petroleum chemistry

UOT: 665.612.2 – 027.22

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2022-05-42-46

The study of new employment areas for used motor oils

A.A. Javadova Dr. in Tech. Sc. - Institute for Chemistry of Additives

A.R. Yusifova - Institute for Chemistry of Additives

G.G. Yusifzade - Institute for Chemistry of Additives

Z.K. Maharramova - Institute for Chemistry of Additives

T.A. Dadashova - Institute for Chemistry of Additives

Keywords:  
motor oil
additive
base oil
regeneration
regeneration product
lubricating composition

The paper studies the perspective of applying a regeneration product of Mysella-40 used motor oil of Shell Company, which has high viscous-temperature properties, high flash point and low freezing temperature used in the modern power stations of module type. As a result of the studies based on the regeneration product of Мycella-40 motor and M-8 Baku oils obtained through the refinement of Azerbaijani oil mixtures and some additives of various functionalities, new lubricating compositions of motor oils for diesel engines of different purposes have been developed.

References:

1. Kenton, Kalevi John. Used oil re-refining. Zayavka 2301782 Velikobritaniya, MPK {6} В 01 D 3/00, С 10 G 7/00, С 10 М 175/00. 1996.

2. Akimov A.V., Krokhina L.M., Shasharin A.G., Lavrent´yeva G.P., Neporozhniy V.P., Nikitina E.O., Slavutskiy M.O. Sposob regeneratsii otrabotannogo masla. No 2058380 MPK {6} С 10 М 175/02. N 95100900/04, Rossiyskaya Federatsiya, 1996.

3. Tarasov V.V., Kulyamov P.V. Printsipial´naya skhema ustanovki po regeneratsii otrabotannogo motornogo masla v sudovykh usloviyakh // Nauchnye problemy transporta Sibiri i Dal´nogo Vostoka, 2015, No 2, s. 175-179.

4. Pat RF 2034908. Motornoe maslo / V.M. Shkol´nikov, V.D. Reznikov, E.M. Meshcherin, O.N. Tsvetkov, 1995.

5. Andrikhova N.P. Regeneratsiya otrabotannykh masel // Fundamental´nye issledovaniya, 2004, No 6, s. 75.

6. Kartoshkin A.P., Nikolaenko A.V., Ashkinazi L.A. i dr. Sposoby regeneratsii smazochnykh masel // Tez. dokl. “XIII nauchno-tekhnicheskoy konferentsii” – Chelyabinsk, 1993, s. 98.

7. Gushchin V.A., Beskrovniy A.P., Kalashnikov N.M. Organizatsiya ochistki i ratsional´nogo ispol´zovaniya otrabotannykh masel // Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel´skogo khozaistva, 1989, No 12, s. 31-32.

8. Gusev O.N. Sovremennye metody pererabotki i ratsional´nogo ispol´zovaniya otrabotannykh masel. – M., 1987, 56 s.

9. Pat. AZ I 2021 0108. Ozuboshaldan mashinin muherriki uchun motor yaghi. / H.A. Javadova, K.T. Kerimov, A.R. Yusifova, T.I. Shamilzade, A.A. Huseynova, Z.K. Maharramova, G.G. Yusifzade.

10. Pat. AZ I 2021 0068. Surtku kompozisiyasi. / H.A. Javadova, E.M. Javadova, T.I. Shamilzade, Y.B. Ramazanova, G.G. Yusifzade, A.R. Yusifova, A.A. Huseynova, T.A. Dadashova.

Links