Published March 2024, Pg. 33-39

Section: Oil refining and petroleum chemistry

UOT: 678.632

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2024-03-33-39

Preparation of monoalkyl (C8-C12) phenol-formaldehyde oligomers functionalized with imidazolines based on acids isolated from soybean oil and polyamines

N.R. Abdullayeva Dr. in Tech. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

M.N. Amiraslanova Dr. in Ch. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

L.I. Aliyeva Dr. in Tech. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

R.A. Rustamov PhD in Ch. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

S.F. Ahmadbayova PhD in Ch. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

Sh.R. Aliyeva - Institute of Petrochemical Processes

P.E. Isayeva - Institute of Petrochemical Processes

Keywords:  
functionalized alkylphenol formaldehyde oligomers
imidazolines
acids isolated from soybean oil
polyamines
IR spectroscopy

Research has been carried out on the synthesis of phenol-formaldehyde oligomers modified with nitrogen-containing organic compounds for the purpose of their use as anti-corrosion additives in mineral oils. Compared to organic acids obtained by multi-stage transformations, the production of nitrogenous compounds based on fatty acids of plant origin implements the use of more reliable sources of raw materials based on natural resources. In order to expand the range of these compounds, the synthesis of phenol-formaldehyde oligomers modified with imidazolines based on fatty acids isolated from soybean oil and polyamines was carried out. In order to ensure the complete solubility of phenolic compounds in mineral oils, monoalkylphenols containing C8-C12 alkyl groups in the para position were used. The structure of monoalkyl (C8-C12) phenol-formaldehyde oligomers functionalized with imidazolines was studied in comparison with the initial components in the wave frequency range of 600–4000 cm-1 on a LUMOS “BRUKER” IR Fourier microscope made in Germany. The structure and physicochemical parameters of the obtained products were determined. Research on the use of synthesized compounds as anticorrosion additives for mineral oils was continued, satisfactory results were obtained.

References:

1. Yudin P.E. Prichiny razrusheniya, metody otsenki kachestva i identifikatsii sostava vnutrennikh antikorrozionnykh pokrytiy nefteprovodnykh trub: diss. na soisk. uch. step. kand. tekhn. nauk. Samara-2014, 176 s.

2. Bilalov Ya.M., Naibova T.M., Musaeva A.Yu. Polimernye antikorrozionnye pokrytiya na osnove modifitsirovannykh epoksidnykh i fenolformaldegidnykh oligomerov // Khimiya i neftekhimiya, 2000, № 3, 14-18.

3. Amiraslanova M.N. The covering composite materials based on ethers of hybridized phenolformaldehyde oligomers // Materialy 4-oy nauchno-prakticheskoy konferentsii s medzhunarodnym uchastiem “Novye materialy, khimicheskie tekhnologii i reagenty dlya promyshlennosti, meditsiny i sel’skogo khozyaistva na osnove neftekhimicheskogo i vozobnovlyaemogo syr’ya”, g. Ufa, 2017,
s. 14-20.

4. Amiraslanova M.N., Mustafaev A.M., Ibragimova M.Ddzh., Rustamov R.A., Yusifzade F.Yu., Isaeva P.E., Mamedzade F.A.,
Alieva A.P.
Issledovanie fiziko-mekhanicheskikh svoystv zashchitnykh pokrytiy na osnove azotsoderdhzashchikh monoalkil (S8-S12) fenolformal’degidnykh oligomerov, privitykh s soevym maslom // Plasticheskie massy, 2018, № 11-12, s. 47-50.

5. Abbasov V.M., Mursalov N.I., Dzhabrailzade Sh.Z. Issledovanie proizvodnykh imidazolinov v kachestve ingibitorov korrozii stali // Praktika protivokorrozionnoy zashchity, 2015, № 2, s. 38-43.

6. Teryusheva S.A. Organicheskie ingibitory navodorodzhivaniya stali // Praktika protivokorrozionnoy zashchity, 2019, № 3,
s. 66-71.

7. Agaev I.F., Naibova T.M. Azotsoderdzhashchie oligomery kak ingibitory korrozii stal’nogo neftepromyslovogo oborudova-
niya // Molodedzhnyi nauchnyi vestnik, 2018, № 3(28), s. 144-147.

8. Mamedov F.A., Kyazimov V.M., Sardarova S.A. Ingibitor korrozii stali na osnove kubovogo ostatka proizvodstva alkilarilsul’fonatov i di-(β-oksietilaminometil) alkilfenola // Azerbaiddzhanskoe neftyanoe khozyaistvo, 2014, № 4, s. 36-39.

9. Amiraslanova M.N., Abdullayeva N.R., Abbasov V.M., Alieva L.I., Rustamov R.A., Alieva Sh.R. Obtaining of monoalkyl(C8-C12)phenolformaldehyde oligomers functionalized by imidazolines and amidoamines // 6thRostocker International Conference “Thermophysical properties for technical thermodynamics”, 17-19 July, 2017, p.19.

10. Tagasheva R.G., Faizrakhmanov I.R., Brus’ko V.V., Bukharov S.V. Poluchenie antikorrozionnykh sostavov na osnove fenol’noi smoly i tsiklogeksilamina // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2015, № 18, s. 65-67.

11. Pat. AZ I 2020 0032.Imidazolinlerle modifikasiya olunmush fenolformaldehid oligomerlari konservasiya mayesinin komponenti kimi // Abbasov V.M., Amiraslanova M.N., Abdullayeva N.R., Aliyeva L.I., Rustamov R.A., Ahməadbayova S.F., Aliyeva Sh.R., Mammadzade F.A., Aliyeva A.P.

Links