Published March 2024, Pg. 56-61

Section: Young scientists and specialists

UOT: 622.276.1/.4.001.57

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2024-03-56-61

Forecasting oil displacement in clay-rich reservoirs using water injection with varying mineral compositions

R.R. Nazaraliyev - Baku Higher Oil School

Keywords:  
clay collector
downhole zone
clay swelling
technological indicators
relative phase permeability

On the basis of a two-phase four-component fluid filtration model, mathematical modeling of a clay oil-bearing reservoir has been performed, which allows taking into account all physico-chemical processes occurring when exposed to water of various mineral composition, and on its basis to assess the possibility of restoring the reduced permeability of the reservoir due to the injection of water with low mineralization on the basis of treatment with a clay stabilizer. It has been established that the treatment of the layer with the optimal amount of clay stabilizer provides a significant intensification of oil production.

References:

1. Cvetkova M.A. Vliyanie mineroloqiceskoqo sostava peschanix porod na fil/truyushie  sposobnosti i nefteotdachu // Tr. Instituta nefti AN SSSR,1954, vyp. 3, s. 207-211.

2. Konovalov A.N. Zadachi fil/tracii mnoqofaznoy nesdzhimaemoy dzhidkosti // Novosibirsk, NQU, 1972, 143 s.

3. Zabrodin P.I., Xavkin A.Ya., Chernishev Q.I. Radiometricheskie issledovaniya osobennostey fil/tratsii raznomineralizovannix vod v glinosoderazhashchikh kollektorax // Neftyanaya promishlennost/, ser. Razpabotka neftyanykh mestorodzhdeniy i metody povisheniya nefteotdachi, 1991, № 6, s. 1-9. 

4. Ashirov A.B., Vydzhiqin Q.V., Danilova A.I. i dr. Izmenenie kollektorskix svoystv produktivnix plastov pri razrabotke zalejey // Neftyanoe xozyaystvo, 1980, № 3, s. 29-33.

5. Tabakaeva L.S. Ispolzovanie nizkokoncentrirovannix rastvorov v kachestve qlinostabilizatorov // Burenie & neft. 2003, mart,
s. 16-17.

6.  Aziz Kh., Settari E. Matematicheskoe modelirovanie plastovikh system: per.s angl. – M.: Nedra, 1982, 407 c.

7. Feyzullayev X.A. Sovershenstvovanie modelirovaniya qidroqazodinamicheskix osnov razrabotki qlubokozaleqayushix qazokondensatnix mestorodzhdeniy. Beau Bassin: Palmarium Academic Publishing, 2018.–228с.ISBN 978-620-2-38166-6 (my.palmarium-publishing.ru/catalogue/details/ru/978-620-2-38166-6/ sovershenstvovanie modelirovaniya gidrogazodinamicheskikh osnov)

Links